2014/09/20
 
 
 

ADI Distributors Slovensko

Analog Devices

Spoločnosť Analog Devices, Inc. určuje inovácie a dokonalosť v odvetví spracovania signálov. Analógové integrované obvody, integrované obvody so zmiešaným signálom a integrované obvody na digitálne spracovanie signálu (DSP) hrajú základnú úlohu pri konverzii, úprave a spracovaní javov skutočného sveta, ako je svetlo, zvuk, teplota, pohyb a tlak na elektrické signály, ktoré sa používajú v širokom spektre elektronických zariadení. Zabezpečujú jasnejší obraz, ostrejší zvuk a optimálne rozhranie, veľkosť a výkon v tisíckach aplikácií v priemysle, automobilovom odvetví, zdravotníctve, komunikáciách a ďalších oblastiach.

Zaujímavé výrobky Analog Devices

Kategórie výrobkov