2014/10/26
 
  

iBuy

Zjednodušte svoj proces nakupovania a získajte kontrolu nad čerpaním nákladov

Systém je navrhnutý tak, aby umožňoval úplnú kontrolu nad čerpaním nákladov, skracoval čas potrebný na administratívu a umožňoval úplnú transparentnosť v nakupovaní Vašej spoločnosti. Systém i-Buy je úplne flexibilný a prispôsobiteľný požiadavkám Vašej spoločnosti.

Chcete sa dozvedieť viac?

Stačí ak nižšie vyplníte svoje údaje a jeden z našich špecialistov Vás onedlho bude kontaktovať, aby prediskutoval Vaše požiadavky.

Aplikácia iBuy je online nástroj integrovaný do webovej stránky spoločnosti Farnell element14, ktorý umožňuje účinnejší proces nakupovania, od výberu produktu až po schválenie a vykonanie objednávky.


Výhody

Tu je len niekoľko dôvodov prečo môže mať Vaša spoločnosť úžitok z používania aplikácie iBuy:

Je flexibilná a upraviteľná podľa potrieb.

Vytvára a spravuje Vaše vlastné postupy pri nakupovaní, ktoré odzrkadľujú štruktúru schvaľovania Vašich nákupov, ktoré môžete kedykoľvek manažovať a aktualizovať. Pri ukončení objednávky si môžete zaznamenať dodatočné údaje do políčok upraviteľných podľa potreby.

Úplné riadenie výdajov

Nastavte a manažujte svojich oprávnených používateľov, špecifikujte finančné obmedzenia objednávok alebo rozpočty, role a povolenia a manažujte hierarchiu schvaľovania (v prípade potreby).

Zlepšená účinnosť procesu

Eliminujte potrebu práce s papiermi, znížte dobu strávenú nakupovaním a produkty doručte koncovým používateľom rýchlejšie.

Podrobné správy o vynakladaní prostriedkov

Získajte úplný prehľad o vynakladaní Vašich prostriedkov prostredníctvom jednoducho preberateľných výkazov o vynakladaní prostriedkov celej Vašej spoločnosti a o histórii objednávok na vyžiadanie.

Jednoduché používanie

Aplikácia iBuy je integrovaná do normálnej webovej stránky Farnell element14, takže jednoducho sa prihláste a objednajte svoje produkty ako zvyčajne. Aplikácia i-Buy rozhodne, či objednávka musí byť schválená (informuje schvaľovateľa prostredníctvom e-mailu) alebo či môže byť zadaná priamo.

Je to zdarma!

Aplikácia i-Buy Vám poskytuje množstvo prispôsobiteľných funkcií nákladného systému elektronického obstarávania eProcurement – a zdarma!

Získajte viac informácií o aplikácii eProcurement od Farnell element14 na eprocurement@farnell.com