2014/10/21
 
 
 

KEMET Distributors Slovensko

KEMET

Rad produktov spoločnosti Kemet zahŕňa najúplnejší sortiment tantalových, keramických, hliníkových a filmových technológií kondenzátorov s povrchovou montážou a priečnych kondenzátorov na svete.

Silu spoločnosti Kemet na trhu kondenzátorov ilustruje jej postavenie vedúceho výrobcu polovodičových tantalových kondenzátorov a štvrtého najväčšieho výrobcu viacvrstvových keramických kondenzátorov.

Spoločnosť Kemet má rôznorodý sortiment základných súčastí, ktoré slúžia na uskladnenie, filtrovanie a reguláciu elektrickej energie a prúdu. Produkty spoločnosti hrajú rozhodujúcu úlohu pri konštrukcii prakticky všetkých elektronických aplikácií a produktov využívaných na súčasných trhoch, vrátane segmentov počítačov, telekomunikácií, automobilového priemyslu, vojenských aplikácií a leteckého priemyslu, zdravotníctva, výrobných odvetví a spotrebného priemyslu.

Spoločnosť Farnell Slovensko má na sklade široký sortiment produktov Kemet.

Zaujímavé výrobky KEMET

Kategórie výrobkov