ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV spoločnosti Farnell element14 SK

Farnell element14 je obchodný názov spoločnosti Premier Farnell Group UK Limited, člena skupiny Premier Farnell Group. Skupina Premier Farnell Group zahŕňa spoločnosť Premier Farnell Group UK Limited (ktorá prevádzkuje spoločnosť Farnell element14 UK a CPC), Premier Farnell Group Ltd (ktorá prevádzkuje komunitu lokality www.element14.com), Cadsoft Computer GmbH a celý rad sesterských spoločností, ktoré prevádzkujú podniky podobné spoločnosti Farnell element14 v iných krajinách. Tieto zásady ochrany osobných údajov objasňujú používanie osobných informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, keď používate túto webovú lokalitu.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Informácie o vás zhromažďujeme vtedy, keď sa u nás zaregistrujete alebo si u nás objednáte produkty či služby. Takisto ich zhromažďujeme v prípade, keď dobrovoľne vypĺňate zákaznícke prieskumy, poskytujete nám spätnú väzbu alebo sa zúčastňujete na súťažiach organizovaných spoločnosťami skupiny Premier Farnell Group. Zároveň zhromažďujeme informácie o používaní webovej lokality pomocou súborov cookie (prečítajte si časť Súbory cookie).

Ako budeme informácie o vás používať?

Informácie o vás zhromažďujeme na účely spracovania vašich objednávok a spravovanie vášho účtu. Ak nám a ostatným spoločnostiam skupiny na to dáte súhlas, budeme vás kontaktovať aj so špeciálnymi ponukami, podujatiami a ostatnými produktmi a službami, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Vaše údaje zhromaždené z webovej lokality používame na personalizovanie vašich opakovaných návštev našich webových lokalít prostredníctvom súborov cookie (prečítajte si časť Súbory cookie). Pri každej vašej návšteve lokality budeme zhromažďovať informácie, ako je názov domény/adresa IP, referenčná adresa URL, prehľadávač a platforma, čas návštevy, navštívené stránky a prípadné vyhľadávania – tieto informácie sa použijú na zlepšenie výkonu našej webovej lokality a na vyhodnotenie vhodnosti určitých služieb alebo požiadaviek na určité služby.

Môžeme monitorovať a zaznamenávať telefonické rozhovory s vami a neskôr ich využívať na školenie personálu či na účely zaisťovania kvality a bezpečnosti.

Odovzdáme vaše údaje niekomu inému?

Vaše informácie môžeme zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:

  • Ostatné spoločnosti v rámci skupiny Premier Farnell Group a niektoré tretie strany, ktoré nám poskytujú služby. Tieto spoločnosti a tretie strany vaše informácie použijú výhradne na účely poskytovania týchto služieb alebo na účely zlepšovania našej webovej lokality alebo služieb. Budú tak vykonávať ako naši spracovatelia údajov a s vašimi informáciami budú zaobchádzať v našom mene a v súlade s našimi pokynmi. Niektorí z týchto spracovateľov môžu sídliť mimo Spojeného kráľovstva a vaše informácie sa tak môžu prenášať mimo Spojeného kráľovstva (v niektorých prípadoch aj mimo Európy), kde sa zároveň budú spracovávať. V takýchto prípadoch podnikneme kroky na zaistenie primeranej ochrany vašich údajov.
  • Agentúry spravujúce úverový register a iné podobné spoločnosti na účely vykonávania vyhľadávania v úverových registroch, boja proti podvodom a stíhania dlžníkov, pričom zároveň od takýchto spoločností môžeme získavať informácie o vás.
  • Akékoľvek spoločnosti alebo osoby, ktorým by sme v budúcnosti mohli predať naše podnikanie alebo jeho časť.

Ak nám udelíte súhlas, vaše údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami v rámci skupiny Premier Farnell Group na marketingové účely. Vaše informácie však nebudeme zdieľať so žiadnymi tretími stranami mimo skupiny na ich marketingové účely.

Marketing

Spolu s ostatnými spoločnosťami skupiny Premier Farnell Group by sme vám radi zasielali informácie o našich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Keď nám povolíte zasielanie marketingových informácií, z ich odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Ak si už neželáte, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely, kliknite sem a aktualizujte svoje preferencie alebo sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu na adrese unsubscribe-uk@farnell.com (uveďte typ marketingových informácií, ktoré už nechcete dostávať) alebo telefonicky na čísle 0800 001 332.

Súbory cookie

Súbory cookie používame, aby sme vám zabezpečili na našej webovej lokalite len ten najlepší zážitok. Viac informácií o našom používaní súborov cookie nájdete.

Bezpečnosť

Prístup k uloženým údajom a informáciám, ktoré nám poskytnete, je chránený heslom a prístup k heslám je obmedzený. Na zabránenie nepovoleného prístupu sa používajú technológie brán firewall a servery sa denne zálohujú, pričom archívy sú uložené na bezpečnej lokalite.

Naša webová lokalita používa technológiu SSL (Secure Socket Layer), faktický štandard zabezpečenia internetu. SSL je otvorený protokol zabezpečenej dátovej komunikácie v rámci počítačových sietí. Široká podpora tohto protokolu podporuje spoluprácu medzi produktmi rôznych organizácií. Poskytuje prostredie, v ktorom možno prevádzkovať elektronické obchodovanie a údaje možno bezpečne šifrovať a chrániť. SSL poskytuje jednoduchý spôsob posilňovania bezpečnosti existujúcich aplikácií a sieťových infraštruktúr. SSL nezávisí od aplikačného protokolu a poskytuje:

  • šifrovanie, ktoré vytvára bezpečný kanál, čím bráni iným osobám v neoprávnenom vstupe do siete;
  • autentifikáciu využívajúcu certifikáty a elektronické podpisy na overenie identity strán v rámci výmeny informácii a transakcií;
  • integritu správ, ktorá zaisťuje, že správy nemožno cestou zmeniť.

Naša webová lokalita je overená na elektronické obchodovanie spoločnosťou VeriSign, poprednou svetovou autoritou v oblasti autentifikácie webových lokalít.

Uchovávanie informácií o platobnej karte

Informácie o vašej platobnej karte uchovávame výlučne na uskutočnenie platby za akékoľvek objednávky, ktoré u nás zadáte. Tieto informácie takisto použijeme na rýchle vybavenie akejkoľvek objednávky v budúcnosti. Všetky údaje o karte, ktoré uchovávame, chránime tak, že keď potvrdzujete objednávku, odhalíme vám len posledné štyri číslice čísla účtu. Udržujeme fyzické, elektronické aj procedurálne kontroly v spojení so zhromažďovaním, ukladaním a zverejňovaním akýchkoľvek uchovávaných informácií identifikujúcich osoby. Dodržiavanie bezpečnosti berieme veľmi vážne a chceli by sme poprosiť aj vás, aby ste vykonali rozumné opatrenia na zaistenie ochrany vašich údajov o účte vrátane ID a hesla a zabránili tak ich neautorizovanému použitiu. Odporúčame, aby ste sa úplne odhlásili z účtu a vymazali históriu prehľadávania a súbory cookie, ktoré sa mohli uložiť, a zabránili tak ich použitiu neautorizovaným používateľom.

Iné webové lokality

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Tieto zásady ochrany osobných údajov platia len pre túto webovú lokalitu, takže keď prejdete na iné webové lokality, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto lokalít.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo informácií, ktorými o vás disponujeme, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu na adrese ukdpo@farnell.com alebo listom na adrese Farnell element14, Marketing, Canal Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2TU.