Navštívte nás na veľtrhu
AMPER 2016

24. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

15. – 18. marec, Hala F, Stánok 2.18

Amper 2016 Stand

V našom stánku môžete:

Vidieť novinky o produktoch

Porozprávať sa s miestnym správcom účtu

Stretnúť zástupcov popredných dodávateľov

Vyhrať atraktívne ceny

Pozrite si najnovšie produkty a stretnite sa so zástupcami popredných dodávateľov: