Biologicky rozložiteľné obaly ESD

Spoločnosť Farnell vyvinula jedinečné, v plnej miere biologicky rozložiteľné obalové riešenie pre elektronické komponenty.

Technická konverzácia naživo

Konverzácia naživo je k dispozícii, s priamym prístupom k nášmu inžinierskemu tímu disponujúcemu odbornými znalosťami o najnovších technológiách.

Prípadne volajte na linku 0800 001 332
Dostupné iba pre zákazníkov, ktorí už majú vytvorený účet. Nemáte účet? Kontaktujte náš tím oddelenia predaja na čísle 0800 001 332.

* Len technická podpora produktov

Výber balenia

Náš nástroj na výber balenia môžete použiť na prispôsobenie obalových riešení požiadavkám vášho podniku, produktov a zákazníkov. Náš multipoužívateľský nástroj vám poskytuje okamžitý prístup k minulým objednávkam, uloženým košíkom a ďalším položkám.

Viac informácií

Naše nové a exkluzívne obaly šetrné voči životnému prostrediu, ktoré ponúkajú rovnakú úroveň ochrany ako štandardné vrecká s elektrostatickou ochranou, využívajú novú exkluzívnu patentovanú technológiu na úplné biologické odbúranie bez uvoľnenia škodlivých chemických látok do životného prostredia.

Toto jedinečné obalové riešenie je skutočne inovatívne a prináša jedinečnú kombináciu atribútov.

Pohlcovanie statickej elektriny

Antistatické vlastnosti

Polyvinylalkoholový (PVOH)/škrobový film, z ktorého sú tieto vrecká vyrábané, zo svojej podstaty pohlcuje statickú elektrinu, a preto je táto vlastnosť homogénne prítomná naprieč celým produktom (na rozdiel od prímesí pohlcujúcich statickú elektrinu v podobných produktoch, ktoré môžu byť rozložené nerovnomerne). Antistatické vlastnosti nie sú závislé od teploty ani vlhkosti a nevplýva na ne poškriabanie ani abrazia.

  • Rozpad statického náboja: < 0,002 s
  • Rezistívnosť povrchu: < 1x1010 ohmov/sq

Biologická rozložiteľnosť/možnosť kompostovania

S možnosťou kompostovania

PVOH predstavuje polymér bezprostredne rozložiteľný a rozpustný vo vode, ktorý sa v kompostovom prostredí úplne rozkladá. Nezanecháva žiadne škodlivé rezíduá a v konečnom dôsledku sa rozkladá na látky bežne sa vyskytujúce v prírode.

Jedinečná a patentovaná kombinácia PVOH a škrobu tiež znamená, že tento film spĺňa renomovaný európsky štandard pre obaly obnoviteľné prostredníctvom kompostovania a biologického rozkladu — EN13432.

Žiadne škodlivé rezíduá

Testy realizované výrobcami PVOH preukázali, že PVOH sa rozkladá bez zanechávania akýchkoľvek škodlivých rezíduí. Testy preukázali, že citlivé druhy rýb nevykazovali negatívne reakcie ani pri koncentrácii 500 mg PVOH na liter vody.

Potlač používaná na obaloch využíva atramenty na vodnej báze, čím sa zaisťuje, že žiadna časť produktu neobsahuje potenciálne škodlivé látky.

Starnutie komponentov

Pri testoch realizovaných na obaloch elektronické komponenty v nich uchovávané nevykazovali žiadne zreteľné známky korózie ani oxidácie kovových častí.

Likvidácia

Tieto obaly by sa nemali likvidovať ani recyklovať s bežnými plastmi. Je možné ich likvidovať ako bežný odpad na skládkach, čo však môže ovplyvniť čas nevyhnutný na ich biologické rozloženie. Najúčinnejšou metódou likvidácie je kompostovanie v priemyselnom kompostovacom systéme. Ak potrebujete bližšie informácie, vyhľadajte kompostovacie služby vo vašej oblasti alebo sa obráťte na miestne orgány. Prípadne môžete obal nechať rozpustiť v horúcej vode (bez negatívnych následkov).