Integrácia procesu nákupu

Plne integrujte svoje procesy obstarávania.

Medzinárodný výskum naznačuje, že automatizácia procesu od nákupu po platbu vedie k významným úsporám nákladov, zvyšuje efektívnosť a znižuje chybovosť.

Farnell poskytuje inovatívne integrované riešenia na podporu správy vašich strategických výdavkov. Ponúkame tiež špecializovanú podporu, aby ste mohli implementovať možnosti, ktoré sú pre vás výhodné.

Katalóg Punchout/Roundtrip

Katalóg Punchout/Roundtrip, integrovaný s interným obstarávacím systémom, umožňuje používateľom z vašej spoločnosti hľadať medzi našimi zásobami dostupné súčiastky a zostavovať nákupné košíky, ktoré sa presunú do vašich interných systémov na schválenie a vytvorenie objednávky.

Katalógy s údajmi podľa potrieb zákazníkov

Sú flexibilné a upraviteľné, obsah katalógu môžete špecifikovať tak, aby vyhovoval Vašim potrebám. Spoločnosť Farnell dokáže poskytnúť zákazníkom spravované statické katalógy v rôznych formátoch s aktualizovanými informáciami o cene, produktoch a zásobách.

Katalógy s údajmi na mieru vám poskytnú prístup k informáciám spoločnosti Farnell z vášho vlastného systému. Katalógy možno dodať prostredníctvom príkazov FTP „GET“, FTP „PUSH“, ako aj prostredníctvom automatických aktualizácií, podľa dohodnutého harmonogramu, čím sa zaistí, že váš systém bude vždy aktuálny.

Integrácia od nákupu po platbu

Ako schválený dodávateľ podporuje spoločnosť Farnell integráciu od nákupu po platbu, ktorá umožňuje úplnú automatizáciu procesov týkajúcich sa nákupných objednávok a fakturácie. Ušetrené peniaze a čas môžu zohrávať významnú úlohu pri zohľadňovaní celkových nákladov na objednávky v prípade, ak je potrebné zadať veľký počet objednávok malej hodnoty za nepriame materiály.

Podporované sú všetky bežné normy vrátane normy XML (cXML, XCBL, BASDA, eBIS atď.) a EDI.

Nájsť a zvoliť
Transakcia
Platba

Zákaznícky
systém


Proces
riadenia
výdavkov


Ariba,
Oracle,
SAP

Nákupný
košík
Nákupný košík

Farnell
Punchout/Roundtrip
webová lokalita

XML PO
Transakcia XML PO

XMP POR
Transakcia XML POR

XMP ASN
Transakcia XML ASN

Biztalk

Integračný
systém

Farnell

Farnellelement14

XML faktúra
Nákupný košík

Vstupné údaje pre fakturáciu
Nákupný košík

Služba od nákupu po platbu poskytuje bezproblémovú integráciu s

Nájdite to správne riešenie
PrínosPunchout/ RoundtripKatalóg s údajmi na zákazkuIntegrácia od nákupu po platbuSlužba ePassiBuy
Globálne rozšíriteľné riešeniePravdaPravdaPravdaPravdaPravda
Redukcia chýb pri výbere produktovPravdaPravdaPravdaPravdaPravda
Redukcia nákladov automatizáciou procesuPravdaPravdaPravdaPravdaPravda
Funkcia integrácie so zázemím zákazníkaPravdaPravdaPravdaPravdanepravda
Najnovšie produkty, dostupnosť a cenyPravdaNepravdaNepravdaPravdaPravda
Komplexné údaje o produktochPravdaNepravdaNepravdaPravdaPravda
Alternatívy produktovPravdaNepravdaNepravdaNepravdaPravda

Zaujíma vás Purchase to Pay?

Stačí zadať svoje údaje a jeden z našich odborníkov vás bude onedlho kontaktovať, a diskutovať s vami o vašich požiadavkách.

*Povinné

Upozorňujeme, že tieto informácie použijeme len na to, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vašou požiadavkou.

„V posledných rokoch naša organizácia nabádala všetkých svojich dodávateľov, aby prešli na lokality typu Punchout a zabudli na statické katalógy. Spoločnosť Farnell prejavila výnimočnú tvorivosť a inovatívnosť a pomohla nám dosiahnuť naše ciele.“