Údržba a zabezpečenie majú veľký význam pri udržiavaní a zachovávaní zariadení a prevádzky vo funkčnom stave.

Údržba je potrebná nielen na zaistenie spoľahlivosti technických konštrukcií alebo produktivity vašej spoločnosti. Pravidelná údržba tiež zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní bezpečnejších a zdravších pracovných podmienok. Chýbajúca alebo nedostatočná údržba môže spôsobiť vážne a smrteľné nehody alebo zdravotné problémy.

Funkcia údržby sa vyvíja od následnej cez plánovanú a prediktívnu až po samoopravnú. Vývoj v oblasti technológií prevádzkových snímačov v kombinácii s pokrokom v informačných technológiách vrátane virtuálnej alebo rozšírenej reality (VR/AR), cloudových platforiem a analýz pomáha poskytovať v reálnom čase údaje o úrovni výkonu a navrhnúť prediktívnu alebo plánovanú údržbu bez straty účinnosti zariadení.

Viac informácií

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more.
Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE