Celý svet
prispieva k vášmu úspechu

Kancelárie

Krajiny

Distribučné centrá

Zamestnanci

Svetový tím s lokálnym zameraním


V spoločnosti Farnell sme hrdí na rozsiahlu sieť kolegov z celého sveta, vďaka ktorej vám môžeme s nadšením poskytovať podporu v ktorejkoľvek etape vašej cesty. Či už ide o výskum, výrobu alebo údržbu – naše odborné znalosti a skúsenosti z nás robia tím, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Alberto Riva


Oceánsky námorník a elektrotechnický inžinier

Je pre mňa cťou byť ambasádorom značky Farnell. Rád pracujem s touto spoločnosťou a s ľuďmi, ktorí ju tvoria. Vždy sú ochotní a pripravení pomôcť mi. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodol stať súčasťou tímu.

TÍM, NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ