Kalibračné služby

Pohodlné kalibračné služby podľa vašich požiadaviek

Technická konverzácia naživo

Konverzácia naživo je k dispozícii, s priamym prístupom k nášmu inžinierskemu tímu disponujúcemu odbornými znalosťami o najnovších technológiách.

Prípadne volajte na linku 0800 001 332
Dostupné iba pre zákazníkov, ktorí už majú vytvorený účet. Nemáte účet? Kontaktujte náš tím oddelenia predaja na čísle 0800 001 332.

* Len technická podpora produktov

Vedeli ste, že máme viac než 3 500 kalibrovaných produktov, ktoré sú pre Vás dostupné za 4 až 7 pracovných dní? Kalibrácia Vášho prístroja zabezpečí zachovanie integrity meraní.

Ponúkame dve úrovne kalibrácie nových produktov na testovanie a meranie zakúpených od spoločnosti Farnell. Všetky produkty sa kalibrujú podľa požiadaviek noriem ISO 9000ff a EN 17025ff.

Dve úrovne kalibrácie zahŕňajú:

Štandardná kalibrácia

Podľa špecifikácie výrobcu so:

 • súpravami kalibračných výsledkov,
 • certifikátmi,
 • pečaťami integrity,
 • testami elektrickej bezpečnosti,
 • ukladaním a uchovávaním všetkých záznamov po dobu 4 rokov.

Kalibrácia podľa akreditačnej služby UKAS (United Kingdom Accreditation Service)

Okrem štandardnej kalibrácie zahŕňa:

 • Kalibrácia v súlade s postupmi schválenými akreditačnou službou UKAS)
 • Certifikáty UKAS
 • Zariadenie na kalibráciu schválené akreditačnou službou UKAS

UKAS je národný akreditačný orgán Spojeného kráľovstva, ktorý zodpovedá za stanovenie technickej spôsobilosti a integrity organizácií, napríklad tých, ktoré ponúkajú služby v oblasti testovania, kalibrácie a certifikácie.

Orgán UKAS je súčasťou viacstrannej dohody o európskej spolupráci pri akreditácii (EA MLA), ktorej signatári uznávajú a akceptujú ekvivalentnosť akreditačných systémov prevádzkovaných členmi, ktorí túto dohodu podpísali, čím sa v medzinárodnom meradle zabezpečuje vzájomné uznávanie certifikátov a správ.

Kliknutím tu získate viac informácií o medzinárodnom a vzájomnom uznávaní akreditovanej kalibrácie.

Ako si dohodnúť kalibráciu

 • Produkt, ktorý si chcete zakúpiť, vyhľadajte na webovej lokalite Farnell.
 • Obráťte sa na zástupcov spoločnosti Farnell a uveďte svoje požiadavky.
 • Postaráme sa o zabezpečenie tejto služby a odošleme Vám produkt.
Stačí nám zavolať!

Najvýznamnejší výrobcovia

Keysight Technologies
Fluke
Keithley
Tektronix
Tenma