2014/10/26
 
 
 

Altera Distributors Slovensko

Altera

Spoločnosť Altera je špičkový výrobca polovodičových produktov. Špičkové logické riešenia spoločnosti Altera vypracované na zákazku vrátane systémov CPLD, FPGA a ASIC vám poskytujú voľnosť a flexibilitu pri oživení konštrukčných koncepcií bez potreby vzdať sa jednej funkcie kvôli inej.

Spoločnosť Altera slúži zákazníkom v širokom rozsahu odvetví vrátane automobilového priemyslu, odvetia prenosu a uskladnenia údajov a počítačov, odvetví spotrebného priemyslu, zdravotníctva, armády, testovacích a meracích zariadení, bezdrôtových a káblových systémov.

Komplexné portfólio riešení spoločnosti Altera obsahuje úplne integrované softvérové vývojárske nástroje, univerzálne integrované procesory, optimalizované jadrá duševného vlastníctva (IP), príklady referenčných konštrukcií a množstvo vývojárskych súprav.

Spoločnosť Farnell Slovensko má na sklade široký sortiment produktov Altera.

Zaujímavé výrobky Altera

Kategórie výrobkov