2014/10/31
 
 
 

Tenma Distributors Slovensko

Tenma

Tenma je vysokokvalitná značka profesionálneho testovacieho a meracieho zariadenia a nástrojov pre prevádzkové a stolové aplikácie. Spoločnosť Tenma ponúka viac ako 180 skvelých kvalitných testovacích nástrojov, ktoré predstavujú vynikajúcu hodnotu za skvelú cenu.

Srdcom sortimentu spoločnosti Tenma je ponuka digitálnych multimetrov. Začínajúc modelom 72-7770 s rozmerom do dlane, ktorý je ideálny na základné zisťovanie chýb, priamo k modelu RMS 72-7732 bohatému na funkcie s funkciou zápisu údajov a pripojením USB.

Spoločnosť Tenma ponúka aj široký sortiment osciloskopov, ktorý sa začína dvojkanálovým modelom 72-6800 s frekvenciou 20 MHz a tradičným displejom CRT. Vrcholom sortimentu je digitálny pamäťový osciloskop 72-8250 s frekvenciou 200 MHz s pôsobivým zoznamom funkcií vrátane farebného displeja LCD HD, pripojenia USB a pamäte kriviek, rozšírenia okna na hĺbkovú analýzu signálov a viacerých funkcií spúšťania.

Ako doplnok týchto skupín výrobkov spoločnosť Tenma ponúka aj generátory signálov, spektrálne analyzátory, stolové zdroje napájania, zariadenia na testovanie súčastí a široký sortiment testovacích vedení a svoriek.

Zaujímavé výrobky Tenma

Kategórie výrobkov