Všetko, čo potrebujete pre svoj pracovný stôl

Prístroje. Príslušenstvo. Softvér. Podpora

Vybavte svoj pracovný stôl kompletnou zostavou spotrebného materiálu vrátane osciloskopov, stolových napájacích zdrojov, testovacích vodičov a sond, spájkovacích staníc, nástrojov a prostriedkov ochrany pred statickou elektrinou. Vyberte si z viac než 7 000 testovacích a meracích produktov a 17 000 nástrojov a spotrebných materiálov pre výrobu od popredných značiek.

Informácie zobrazíte presunutím kurzora na značky nižšie.

Meracie zdroje


Ďalšie informácie

Napájacie zdroje


Ďalšie informácie

TESTOVACIE VODIČE A SONDY


Ďalšie informácie

Digitálne multimetre


Ďalšie informácie

Ručné a pridržiavacie nástroje


Ďalšie informácie

Spájkovacie stanice a príslušenstvo


Ďalšie informácie

Produkty na výrobu prototypov


Ďalšie informácie

Kontrola a meranie


Ďalšie informácie

Chemikálie a čistiace prostriedky


Ďalšie informácie

Elektronické záťaže jednosmerného prúdu


Ďalšie informácie

Generátory signálov


Ďalšie informácie

Ochrana pred statickou elektrinou


Ďalšie informácie

Meracie zdroje

Ďalšie informácie

Napájacie zdroje

Ďalšie informácie

Testovacie vodiče a sondy

Ďalšie informácie

Digitálne multimetre

Ďalšie informácie

Ručné a pridržiavacie nástroje

Ďalšie informácie

Spájkovacie stanice a príslušenstvo

Ďalšie informácie

Produkty na výrobu prototypov

Ďalšie informácie

Kontrola a meranie

Ďalšie informácie

Chemikálie a čistiace prostriedky

Ďalšie informácie

Elektronické záťaže jednosmerného prúdu

Ďalšie informácie

Generátory signálov

Ďalšie informácie

Ochrana pred statickou elektrinou

Ďalšie informácie