Ako vrátiť produkt

Zásady a postup pri vrátení produktu

Pri vrátení produktu z vašej objednávky postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

  1. Pred požiadaním o vrátenie si prečítajte zásady vrátenia v podmienkach nákupu.
  2. Ak je zakúpený produkt položka, ktorú možno vrátiť, vyplňte formulár žiadosti o oprávnenie na vrátenie tovaru (RMA) uvedený nižšie.
  3. Umiestnite číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA) na vonkajšiu stranu balíka, ktorý odošlete na vrátenie. Položky bez čísla RMA nebudú prijaté.

Vrátiť produkt

Položky na vrátenie

Registrovaní zákazníci sa môžu prihlásiť, aby sa údaje v tejto časti vyplnili automaticky.

*PovinnéUpozorňujeme, že tieto informácie použijeme len na to, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vašou požiadavkou.

Riešenie poškodeného produktu

Náš tovar sa v našich distribučných strediskách pred odoslaním dôkladne zabalí alebo ho vopred zabalia naši dodávatelia v súlade s požiadavkami prepravcov. Uvedomujeme si však, že bez ohľadu na tieto opatrenia pri doručení môže dôjsť k poškodeniu.

Pri doručení skontrolujte úplnosť a vonkajšie znaky poškodenia každej dodávky. Ak zistíte problém, ihneď upozornite vodiča a kontaktujte náš tím podpory na čísle 0800 001 332 alebo e-mailom na adrese info-sk@farnell.com

Vrátenie produktu

Otázka: Ako vrátim tovar spoločnosti Farnell?
Odpoveď: Prejdite na náš online formulár žiadosti na vrátenie produktu a požiadajte o číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA). Keď získate číslo RMA, dostanete pokyny, ako pripraviť balík na vrátenie.

Súvisiace odkazy

Otázka: Aké sú časové obmedzenia na vrátenie produktu?
Odpoveď: Spoločnosť sa riadi zásadami vrátenia do nasledujúceho počtu dní: 21 dňoch. Tovar, ktorého vrátenie má byť prijaté v zmysle týchto zásad, sa musí vrátiť tak, aby ho Spoločnosť dostala do nasledujúceho počtu dní po odoslaní: 21 dňoch.
Každý tovar vrátený po 21 dňoch ako „nepotrebný“ alebo „nesprávne objednaný“ môže byť prijatý na základe posúdenia Spoločnosti, ale bude sa naň vzťahovať minimálny poplatok za opätovné uskladnenie vo výške 20 % fakturovanej ceny tovaru alebo vo výške €10, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
Otázka: Odoslal som objednávku, v ktorej je chyba. Ako ju môžem opraviť?
Odpoveď: Ak zistíte chybu v odoslanej objednávke, čo najskôr zavolajte na obchodné oddelenie na číslo 0800 001 332.
Náš systém spracovania online objednávok je veľmi efektívny, preto je pravdepodobné, že vašu objednávku nebude možné zmeniť pred jej odoslaním. Čím skôr nás však budete kontaktovať, tým je väčšia šanca, že vašu objednávku upravíme ešte pred jej odoslaním.