Zásady kvality

Systém riadenia kvality spoločnosti Farnell je certifikovaný inštitútom BSI na základe normy ISO 9001:2015 (registračný certifikát FS00118).

Spoločnosť Farnell získala certifikát o zhode s normou BS EN 9120 za svoje pôsobenie v meste Leeds a Belgicku a je zmluvným distribútorom produktov pre letecký priemysel.

Naše distribučné strediská v Spojenom kráľovstve a Belgicku sú certifikované podľa normy ISO 14001:2004 (EMS74045) a ISO45001:2018 (OHS83272).

Znamená to, že máme zavedené zásady a systém riadenia, ktoré podporujú a chránia našich zamestnancov a životné prostredie. Náš záväzok chrániť životné prostredie a kvalitu sa odráža aj vo vedúcej úlohe, ktorú naša spoločnosť zohráva pri pomoci zákazníkom zaistiť súlad so smernicou Európskej únie o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).


 

Zásady kvality spoločnosti Farnell:

Naším poslaním je optimalizovať a zlepšovať efektivitu, služby zákazníkom a kvalitu, vďaka čomu bude spoločnosť Farnell ponúkať zákazníkom tie najlepšie služby v odvetví. Spoločnosť Farnell bude zákazníkom poskytovať špičkové služby prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania infraštruktúry, procesov a poskytovania produktov a služieb a reagovať tak na potreby zákazníkov.

Zobraziť úplné znenie zásad kvality

Pravidlá autorizovanej distribúcie spoločnosti Farnell:

Spoločnosť Farnell, člen skupiny Avnet, je prominentný globálny distribútor technologických produktov, služieb a riešení pre dizajn, údržbu a servis elektronických systémov. V rámci EMEA pôsobí pod názvom Farnell, v Severnej a Južnej Amerike ako Newark a v regióne APAC ako element14.

Zobraziť celé pravidlá autorizovaného distribútora