BEZPLATNÉ oznámenia priamo do Vašej poštovej schránky, ktoré Vám pomáhajú tvoriť návrhy s istotou:

Výzva
Automatické e-mailové oznámenia* o zmene materiálu (konštrukcia, značenie, balenie, číslo dielu výrobcu), zastaraní, ukončení výroby a míňaní zásob komponentov
Výzva
Odporúčané vhodné alternatívy/náhradné riešenia a produktové nadstavby (ak je to dostupné)
Výzva
Sleduje Vaše nákupy súčiastok uskutočnené až 12 mesiacov dozadu
Výzva
Priame upozornenie na nevybavené objednávky alebo plánované zrušené objednávky od nášho špecializovaného oddelenia predaja
Výzva
Oznam o zmene produktu bude dostupný na stránke s podrobnosťami v časti Technická dokumentácia
Výzva
Jednoduchá a flexibilná komunikácia poskytujúca vhodné riešenia k akýmkoľvek produktovým zmenám

* Upozorňujeme, že táto služba je dostupná len v prípade, ak ste vyjadrili súhlas s príjmom marketingových e-mailov od Farnell Group. Nie je k dispozícii pre spotrebné položky, ako sú batérie alebo produkty, ktoré sa jednoducho nahradia