ANALOG DEVICES

Informácie o spoločnosti ANALOG DEVICES


Spoločnosť Analog Devices je svetovým lídrom v navrhovaní, výrobe a uvádzaní na trh širokého portfólia vysokovýkonných integrovaných obvodov (IC) na spracovanie analógového, zmiešaného a digitálneho signálu (DSP), ktoré sa využívajú prakticky vo všetkých typoch elektronických zariadení.

Od založenia v roku 1965 sa spoločnosť ADI zameriava na riešenie technických výziev spojených so spracovaním signálu v elektronických zariadeniach. Produkty ADI na spracovanie signálu, ktoré využíva viac ako 100 000 zákazníkov po celom svete, zohrávajú zásadnú úlohu v konverzii, úprave a spracovaní javov zo skutočného sveta, ako je teplota, tlak, zvuk, svetlo, rýchlosť a pohyb na elektrické signály, aby ich bolo možné využívať v širokom spektre elektronických zariadení. Spoločnosť ADI sa zameriava na strategické trhy, kde je technológia spracovania signálu často rozhodujúcim rozlišujúcim faktorom pre produkty ich zákazníkov, konkrétne na priemyselný, automobilový, komunikačný a spotrebný trh. ADI vyrába širokú škálu inovatívnych produktov – vrátane dátových prevodníkov, zosilňovačov a lineárnych produktov, integrovaných obvodov pre vf. použitie, produktov na riadenie napájania, snímačov na báze technológie mikroelektromechanických systémov (MEMS) a iných snímačov a produktov na spracovanie (vrátane DSP a iných procesorov) – ktoré spĺňajú požiadavky širokej základne zákazníkov.

VYBRANÉ PRODUKTY

Riešenie problému spotreby energie v IoT

LTC7803: 40 V, synchrónne step-down meniče s nízkym IQ

LTC7803 s jedným výstupom, LTC7805 s dvoma výstupmi, a LTC7819 s troma výstupmi sú ukážkou najnovšej technológie v oblasti spínaných step-down meničov DC/DC. Všetky produkty sa vyznačujú prevádzkovou spínacou frekvenciou do 3 MHz a veľmi nízkym IQ, ako aj funkciou PassThru/100 % schopnosťou pracovného cyklu a frekvenčnou moduláciou s rozprestretým spektrom.

Riešenie problému spotreby energie v IoT

AD4630-24: 24 bitov, 2 MSPS, dvojkanálový SAR ADC

AD4630-24 je dvojkanálový analógovo/digitálny prevodník (ADC) s registrom postupných aproximácií (SAR) 2 MSPS, so simultánnym vzorkovaním a technológiou Easy Drive. S garantovaným maximom ±0,9 ppm INL a žiadnym chýbajúcim kódom pri rozlíšení 24 bitov dosahuje AD4630-24 bezkonkurenčnú presnosť od −40 °C do +125 °C. 

Riešenie problému spotreby energie v IoT

HMC1126: GaAs, pHEMT, zosilňovač s nízkym šumom, 400 MHz až 52 GHz

HMC1126ACEZ je distribuovaný výkonový zosilňovač na báze GaAs a pHEMT, s monolitickým mikrovlnným integrovaným obvodom (MMIC), ktorý pracuje pri frekvenciách od 0,4 GHz do 52 GHz. Vstupy/výstupy zosilňovača HMC1126ACEZ sú interne prispôsobené 50 Ω, čo podporuje ich integráciu do multičipových modulov (MCM).

Riešenie problému spotreby energie v IoT

ADN4680E: 250 Mb/s, semiduplexná prevádzka, štyri vysielače s prijímačom M-LVDS

ADN4680E obsahuje štyri vysielače s prijímačom (dvojice budičov a prijímačov) M-LVDS (viacbodová nízkonapäťová diferenciálna signalizácia) s rýchlosťou 250 Mb/s v malom vyhotovení LFCSP 7 mm × 7 mm LFCSP. Umožňuje prevádzku pri vysokých priemyselných teplotách 105 °C s nízkou dynamickou spotrebou energie. Prevádzka s nízkym oneskorením, zošikmením a chvením, ako aj ochrana proti elektrostatickému výboju na úrovni systému a hot swapping umožňujú robustné a flexibilné systémy prenosu dát s prepojovacou rovinou a viacbodovou káblovou distribúciou, a to všetko s overenou bezpečnosťou a integritou dát spoločnosti ADI.

Riešenie problému spotreby energie v IoT

ADIN2111: Ethernetový switch s nízkou zložitosťou, 2 portmi a integrovanými 10BASE-T1L PHY

ADIN2111 poskytuje možnosť pripojenia k ethernetu každému uzlu v budove s využitím technológie 10BASE-T1L s veľkým dosahom, čím harmonizuje sieť v budove s ethernetom a zjednodušuje jej spravovanie. ADIN2111 podporuje dizajny s edge uzlom s nízkou spotrebou a vytvára rozhrania k širokej škále ovládačov host zariadení prostredníctvom SPI. Dodáva sa s výbavou diagnostických funkcií, a umožňuje tak zisťovanie chýb v reálnom čase a identifikáciu miesta poruchy s presnosťou na 2 % na 1 km káblov, čím znižuje časy odstávok systému a opätovného uvedenia do prevádzky.

Riešenie problému spotreby energie v IoT

ADMV8818: Filter s digitálnym ladením 2 až 18 GHz

ADMV8818 je výnimočne flexibilný filter, ktorý je možné konfigurovať ako laditeľný horný, dolný, pásmový priepust, obtokový filter alebo neprepúšťajúci filter pomocou jednoduchej SPI komunikácie. Vďaka nízkej spotrebe, kompaktnej veľkosti a flexibilnej možnosti ladenia zjednodušuje a zefektívňuje dizajn systému.

Riešenie problému spotreby energie v IoT

LT8618/LT8618.3: Vysokoúčinný 65 V/100 mA synchrónny buck menič

Rad LT®8618 obsahuje kompaktné, vysokorýchlostné synchrónne monolitické step-down spínacie regulátory, ktoré dodávajú na výstup prúd do 100 mA s vysokou účinnosťou a pri konštantnej frekvencii, dokonca až do 2,2 MHz. Podporujú široký rozsah vstupných napätí do 65 V (iba krátkodobo, 60 V pri nepretržitej prevádzke) so spotrebou prúdu v pokoji len 2,5 µA pri prevádzke v pulznom režime. Súčasťou sú horné a dolné spínače s potrebnými obvodmi, čím sa minimalizuje potreba externých komponentov.

State of the art bio, industrial & automotive sensors

High-accuracy, low-power performance with real-time protection, robust interfaces and compact packaging

Learn more

Sortiment efektívnych, presných, silných a spoľahlivých základných analógových integrovaných obvodov

Začnite s inováciou

Zoznam výrobkov od Analog Devices


Circuit Protection

Crystals & Oscillators

Development Boards, Evaluation Tools

Embedded Computers, Education & Maker Boards

Enclosures, Racks & Cabinets

LED Lighting Components

Passive Components

Power & Line Protection

Raspberry Pi

Security

Semiconductors - Discretes

Semiconductors - ICs

Sensors & Transducers

Single Board Computers, Maker & Education

Switches & Relays

Test & Measurement

Tools & Production Supplies

Wireless Modules & Adaptors

Zobraziť všetky produkty (48 936)

Nové produkty od Analog Devices


Development Boards, Evaluation Tools

Embedded Computers, Education & Maker Boards

LED Lighting Components

Semiconductors - Discretes

Semiconductors - ICs

Zobraziť všetky produkty (1 079)

Komunita


Chcete získať informácie o tomto produkte od iných zákazníkov?

  Prečítajte si diskusie, blogy, dokumenty od členov našej komunity.

Filtre:

Vyberte typy dokumentov, ktoré chcete zobraziť, a kliknite na tlačidlo „Použiť filtre“.
Položte otázku jednému z našich odborníkov alebo otvorte diskusiu a dostanete odpovede od odborníkov našich dodávateľov alebo od spolupracujúcich technikov z našej komunity.