Zásady pre vrátenie produktu

V spoločnosti Farnell si stojíme za svojimi produktmi a ochotne prijmeme vrátený tovar, ak sa dodržia pokyny uvedené nižšie.

Pred vrátením akéhokoľvek tovaru Spoločnosti z akýchkoľvek dôvodov musí zákazník kontaktovať Spoločnosť a získať číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA). Riziko a náklady pri vracaní tovaru znáša zákazník. Tovar nesmie byť zákazníkom poškodený a musí byť v pôvodnom balení. Zákazník zodpovedá za vrátenie tovaru do Spoločnosti a za poskytnutie potvrdenia o doručení vracaného tovaru.

Spoločnosť sa riadi zásadami vrátenia do nasledujúceho počtu dní: 21 dňoch. Tovar, ktorého vrátenie má byť prijaté v zmysle týchto zásad, sa musí vrátiť tak, aby ho Spoločnosť dostala do nasledujúceho počtu dní po odoslaní: 21 dňoch.

Vrátiť nie je možné tovar, ktorý pozostáva zo softvéru, je špeciálne skonštruovaný alebo obsahuje ktorúkoľvek z nebezpečných látok podľa smernice 2002/95/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Vrátiť nie je možné žiaden tovar, ktorý nie je uvedený v katalógu, alebo ktorý patrí medzi položky, ktoré nie sú na sklade. Vrátiť nie je možné žiaden tovar citlivý na statickú elektrinu ani súčiastky citlivé na vlhkosť (MSL) dodané v utesnenom balení, ak bolo blisterové alebo odlepovacie balenie otvorené, porušené alebo poškodené.

  • Zákazník musí tovar vrátiť podľa pokynov, keď získa oprávnenie na vrátenie tovaru (RMA). Na vonkajšej časti balíka musí jasne uviesť číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA), číslo konta zákazníka a číslo objednávky.
  • Každý tovar vrátený po 21 dňoch ako „nepotrebný“ alebo „nesprávne objednaný“ môže byť prijatý na základe posúdenia Spoločnosti, ale bude sa naň vzťahovať minimálny poplatok za opätovné uskladnenie vo výške 20 % fakturovanej ceny tovaru alebo vo výške €10, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

Vrátenie produktu

Otázka: Ako vrátim tovar spoločnosti Farnell?
Odpoveď: Prejdite na náš online formulár žiadosti na vrátenie produktu a požiadajte o číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA). Keď získate číslo RMA, dostanete pokyny, ako pripraviť balík na vrátenie.

Súvisiace odkazy

Otázka: Aké sú časové obmedzenia na vrátenie produktu?
Odpoveď: Spoločnosť sa riadi zásadami vrátenia do nasledujúceho počtu dní: 21 dňoch. Tovar, ktorého vrátenie má byť prijaté v zmysle týchto zásad, sa musí vrátiť tak, aby ho Spoločnosť dostala do nasledujúceho počtu dní po odoslaní: 21 dňoch.
Každý tovar vrátený po 21 dňoch ako „nepotrebný“ alebo „nesprávne objednaný“ môže byť prijatý na základe posúdenia Spoločnosti, ale bude sa naň vzťahovať minimálny poplatok za opätovné uskladnenie vo výške 20 % fakturovanej ceny tovaru alebo vo výške €10, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
Otázka: Odoslal som objednávku, v ktorej je chyba. Ako ju môžem opraviť?
Odpoveď: Ak zistíte chybu v odoslanej objednávke, čo najskôr zavolajte na obchodné oddelenie na číslo 0800 001 332.
Náš systém spracovania online objednávok je veľmi efektívny, preto je pravdepodobné, že vašu objednávku nebude možné zmeniť pred jej odoslaním. Čím skôr nás však budete kontaktovať, tým je väčšia šanca, že vašu objednávku upravíme ešte pred jej odoslaním.