Zmena hesla

Heslo môžete zmeniť v časti Zmeniť heslo na stránke Môj účet

Formát hesla musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • musí mať dĺžku 8 – 20 znakov,
  • musí obsahovať písmená aj číslice a musí obsahovať aspoň jedno písmeno alebo aspoň jednu číslicu, iné znaky nie sú povolené.
  • V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená. Odporúča sa použiť veľké aj malé písmená. Heslá, ktoré obsahujú veľké písmená aj malé písmená, sú silnejšie.

Neviete si spomenúť na prihlasovacie meno alebo heslo? Môžete požiadať o zaslanie prihlasovacieho mena na e-mailovú adresu uvedenú vo vašich osobných údajoch a môžete požiadať o resetovanie hesla.

POZNÁMKA: Po resetovaní hesla sa odporúča, aby ste prešli do časti zmeny hesla a zmenili heslo tak, aby ste si ho lepšie zapamätali. Heslo odoslané na základe žiadosti o resetovanie je náhodne vytvorený reťazec písmen a číslic.

Komunita element14 – vaše prihlasovacie meno a heslo na stránky Farnell.com a element14.com budú rôzne, ak ste ich nenastavili rovnako. Systémy prihlasovania sú rôzne a v súčasnosti neprenášame údaje o používateľoch medzi týmito dvomi stránkami.

Môj účet

Otázka: Nemôžem si spomenúť na heslo, môžete mi pomôcť?
Odpoveď:

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli heslo, môžete jednoducho požiadať o resetovanie hesla.

Zmena hesla

Ak si pamätáte aktuálne heslo, jednoducho sa prihláste, prejdite na stránku Môj účet: Zmeniť heslo a postupujte podľa pokynov.

Súvisiace odkazy

Otázka: Ako môžem požiadať o prihlasovacie meno?
Odpoveď: Ak ste zabudli prihlasovacie meno, môžete jednoducho požiadať o zaslanie prihlasovacieho mena na e-mailovú adresu v svojom profile.

Súvisiace odkazy

Otázka: Ako môžem zmeniť svoju adresu doručenia/fakturačnú adresu?
Odpoveď:Môžete odoslať požiadavku na aktualizáciu fakturačnej adresy. Prihláste sa a prejdite do časti Adresy na stránke Môj účet. Kliknite na položku Vyžiadať novú fakturačnú adresu, zadajte novú adresu a kliknite na tlačidlo Uložiť. Vašou požiadavkou sa potom bude zaoberať personál oddelenia služieb pre zákazníkov. Upozorňujeme: požiadavka na novú fakturačnú adresu nespôsobí zdržanie vašich objednávok, ktoré sa spracovávajú. Všetky zadané objednávky budú fakturované na vašu predchádzajúcu fakturačnú adresu, kým vašu žiadosť o zmenu neposúdime a nevykonáme.

Súvisiace odkazy

Otázka: Ktoré znaky sa môžu používať pri vypĺňaní formulárov?
A: Pri vypĺňaní formulárov sa môžu používať nasledujúce znaky:
  • a – z  A – Z  0 – 9
  • Všetky interpunkčné znamienka a väčšina špeciálnych znakov s výnimkou ‘|’ ‘,’ (čiarka) & ‘\’ (Poznámka: V poliach, ako napríklad PSČ, telefónne čísla atď., sa špeciálne znaky nesmú používať)
Otázka: Ako môžem zmeniť svoj účet?
Odpoveď: Ak máte viac ako jeden účet, účet pre aktuálnu objednávku môžete zmeniť na stránke Informácie o objednávke v časti výberu účtu. Ak nemáte viac ako jeden účet, pri zadávaní objednávky môžete požiadať o nový účet výberom možnosti v časti výberu účtu na stránke Informácie o objednávke.
Otázka: Už som zákazník. Čo je potrebné na objednávanie online?
Odpoveď: Číslo účtu vám automaticky neposkytuje prístup k webovému účtu. Webový účet si musíte vytvoriť tak, že sa zaregistrujete online. Registrácia je veľmi rýchla a jednoduchá a po jej dokončení budete môcť zadávať objednávky online. Pri registrácii budete požiadaní, aby ste zadali niekoľko údajov a vybrali si prihlasovacie meno a heslo, ktoré budú vaším jedinečným kľúčom na prístup na webovú stránku. Webový účet vám umožní aktualizovať údaje online vrátane čísla účtu a preferencií.