Zobrazenie a zmena objednávok

Získajte ďalšiu technickú podporu

Vyhľadajte informácie o všetkých aktuálnych alebo predchádzajúcich objednávkach, ktoré potrebujete – rýchlo a pohodlne.

Stav a sledovanie objednávky

Vyhľadajte všetky objednávky, ktoré ste zadali na webe, telefonicky alebo faxom. Získajte najnovší stav objednávky a informácie o sledovaní doručenia (ak sú dostupné). Stav a sledovanie predchádzajúcej objednávky sa dajú získať len pre objednávky zadané na webe.

Pomocník pre stav a sledovanie objednávky

Vyžiadanie faktúry

V prípade faktúr starších ako 12 mesiacov alebo ak potrebujete ďalšiu fyzickú kópiu faktúry, ktorú ste dostali e-mailom, môžete požiadať o kópiu faktúry. Kontaktujte nás e-mailom na adrese info-sk@farnell.com alebo zatelefonujte na číslo 0800 001 332 zástupcovi pre služby.

Zrušenie objednávky

Máte možnosť zrušiť objednávku, ak však už prebieha spracovanie, vždy môžete tovar vrátiť. Podrobnosti získate kliknutím na prepojenie.

Pomocník pre zrušenie objednávky

Zobrazenie a zmena objednávok

Otázka: Aký je stav mojej objednávky?
Odpoveď: Svoje posledné objednávky môžete zobraziť na stránke Stav a sledovanie objednávky. Niekedy sa môže stať, že práve zadaná objednávka sa okamžite nezobrazí, kým naše obchodné systémy požiadavku na objednávku úplne nespracujú.

Súvisiace odkazy

Otázka:Môžem s niekým hovoriť o svojej zadanej objednávke?
Odpoveď:
  • Pošlite e-mail oddeleniu zákazníckej podpory: info-sk@farnell.com
  • Zavolajte do oddelenia zákazníckej podpory: 0800 001 332, 08.00-17.00 CET
Otázka:Čo mám robiť, ak sa produkt pri doručovaní poškodil?
Odpoveď: Náš tovar sa v našich distribučných strediskách dôkladne zabalí. Uvedomujeme si však, že bez ohľadu na tieto opatrenia pri doručení môže dôjsť k poškodeniu. V prípade akéhokoľvek poškodenia kontaktujte náš tím zákazníckej podpory na čísle 0800 001 332 alebo nám pošlite e-mail na adresu info-sk@farnell.com.
Otázka:Môžem zrušiť objednávku?
Odpoveď:Vzhľadom na efektívnosť internetového objednávacieho procesu sa môže stať, že nebude možné zabrániť doručeniu položiek po zadaní objednávky. V naliehavých prípadoch zavolajte nášmu tímu zákazníckej podpory na číslo 0800 001 332
Otázka:Prečo niektoré položky z mojej objednávky chýbajú?
Odpoveď: Existuje mnoho dôvodov, prečo môžu položky z vašej objednávky chýbať. Pozrite si svoju stránku Stav a sledovanie objednávky, kde nájdete stav chýbajúcich položiek. Ak ešte stále máte otázky, kontaktuje oddelenie zákazníckej podpory na čísle 0800 001 332.